DREVENÉ PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

I. VYRÁBAME A MONTUJEME

 • PRÍSTREŠKY na terasy, na balkóny a lodžie, na schodištia, na autá, nad vchody, na bazény
 • SVETLÍKY k schodištiam, k vchodovým dverám, (ako zábrana)
 • ALTÁNKY (záhradné stavby ) drevené konštrukcie montované samostatne s pevným základom, alebo ako konštrukcie montované k stene budovy.
 • ZÁBRADLIA na balkóny, lodžie, schodištia
 • ZIMNÉ ZÁHRADY zastrešené konštrukcie s možnosťou kombinácie pevných aj posuvných presklených stien, (navrhnuté podľa predstáv zákazníka)
 • BRÁNY, PLOTY oplotenie pozemku


II. KONŠTRUKCIE

 • drevené konštrukcie povrchovo upravujeme podľa požiadavky zákazníka (brúsenie, impregnácia, náter.)
 • navrhujeme a vyrábame konštrukcie na mieru podľa požiadavky a potreby zákazníka
 • konštrukcia je montovaná a prispôsobená účelom jej využitia
 • výber materiálu (hrúbka, typ, ukotvenie, spôsob spájania konštrukcie a povrchová úprava) prispôsobujeme konkrétnemu účelu využitia konštrukcie prístrešku a vopred všetko konzultujeme so zákazníkom
 • v prípade požiadavky je povrchová úprava podľa individuálnej dohody


III. KRYTINA NA ZASTREŠENIE

 • Lakoplastový plech – v širokej škále farieb RAL
 • povrchová úprava podľa ponuky ( lesklá alebo matná)
 • vzory povrchovej štruktúry – podľa aktuálneho vzorkovníka


GALÉRIA - DREVENÉ PRÍSTREŠKY

Polykarbonát s UV filtrom

 • Panely sú určené k vytvoreniu vnútorných aj vonkajších stavebných priečok, hlavne k zastrešovaniu veránd, altánkov, prístreškov, terás, skleníkov, zimných záhrad, svetlíkov, obloženie stien apod.
 • Polykarbónové panely sú ľahko použiteľné, vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti pôsobeniu rady chemických látok a atmosférických vplyvov. Okrem toho sa tieto panely vyznačujú vysokou priepustnosťou svetla, sú priehľadné a majú dobré termické a mechanické parametre.


Vlastnosti:

 • vysoký stupeň priehľadnosti a priepustnosti svetla
 • odolné proti pôsobeniu UV žiarenia
 • vysoká odolnosť voči chemikáliám
 • vysoká požiarna odolnosť
 • veľmi dobré mechanické vlastnosti
 • teplota používania panelu od -40 C do +65 C
 • odolnosť proti krúpom panely sú odolné krúpom o priemere do 20 mm padajúcich rýchlosťou 10m/s


Farby panelov:

 • panely priehľadné bezfarebné
 • panely priehľadné (mliečna, opal, bronz, hnedá, alebo modrá)


Inštalácia

 • Montáž polykarbonatových panelov musí byť vykonaná podľa stanovených etáp.
 • Panely montujeme stranou chránenou proti UV žiareniu nahor.
 • Panely musia byť ku konštrukcii pevne uchytené pomocou skrutiek, prispôsobených k podkladu (drevo, kov, apod.).
 • Skrutky musia byť zaistené tesnením zaručujúcim vodotesnosť.
 • Montáž panela môže byť realizovaná na strešných alebo nástenných konštrukciách (drevených alebo oceľových ) pomocou zvolenej metódy systémového upevnenia.


Rezanie, vŕtanie

 • Rezanie - panely môžu byť krátené pomocou bežných nožníc alebo pílami s plochým ostrím.
 • Vŕtanie - s ohľadom na rozťažnosť materiálu vplyvom tepla je dobré navŕtať otvory o 3 - 4 mm väčšie, než sú priemery skrutiek, alebo použiť špeciálne samorezné skrutky.


Sklon strechy

 • Strešné panely môžu byť používané s minimálnym sklonom 5 stupňov, pri sklone 10 stupňov už dochádza k samočisteniu. Z tohto dôvodu odporúčame použitie vyššieho sklonu.
 • Polykarbonatové panely musia byť upevňované na priebežných podperách, položených kolmo k drážke panelov. Podpery musia byť hladké a zbavené nežiaducich predmetov, ktoré by mohli panely poškodiť, ide napríklad o trčiace klince, kovové drôty a pod., prípadne na pozdĺžne kovové konštrukcie s obdŕžaním správnej vzdialenosti v závislosti od hrúbky panelov.


Čistenie

 • Pre udržanie optimálneho prieniku svetla je nutné plochu panelu po nejakej dobe vyčistiť s použitím jemného mydlového roztoku a vody. Dbajte zvlášť na opatrnosť, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu panelu znečistenou handričkou (napríklad pieskom, kovovými pilinami a podobne). Mohlo by dôjsť k poškodeniu UV vrstvy. Povrchy panelov môžeme čistiť maliarskym štetcom alebo premyť tlakom vody.


Asfaltová krytina – „kanadský šindeľ“

 • Podľa aktuálnej ponuky farieb a vzorov