PRÍSTREŠKY Z LEXANU (oceľ, hliník, nerez, drevo)

  VYRÁBAME A MONTUJEME

  • PRÍSTREŠKY na terasy, na balkóny a lodžie, na schodištia, na autá, nad vchody, na bazény
  • STRIEŠKY (šikmé aj oblúkové) na balkóny a lodžie, nad vchodové dvere
  • SVETLÍKY k schodištiam, k vchodovým dverám, (ako zábrana)
  • ZIMNÉ ZÁHRADY zastrešené konštrukcie s možnosťou kombinácie pevných aj posuvných presklených stien, (navrhnuté podľa predstáv zákazníka)
  • ALTÁNKY (záhradné stavby ) drevené konštrukcie montované samostatne s pevným základom, alebo ako konštrukcie montované k stene budovy.
  • ZÁBRADLIA na balkóny, lodžie, schodištia
  • MREŽE ( pevné aj otváravé ) na okná a dvere
  • BRÁNY, PLOTY oplotenie pozemku

  KONŠTRUKCIE

  • oceľové – železné, hliníkové, nerezové, alebo drevené
  • navrhujeme a vyrábame konštrukcie na mieru podľa požiadavky a potreby zákazníka
  • konštrukcia je montovaná a prispôsobená účelom jej využitia
  • výber materiálu (hrúbka, typ, ukotvenie, spôsob spájania konštrukcie a povrchová úprava) prispôsobujeme konkrétnemu účelu využitia konštrukcie prístrešku a vopred všetko konzultujeme so zákazníkom
  • kovové konštrukcie (zvárané) sú v štandardnom prevedení s povrchovou úpravou (1 x základný náter + 2 x povrchový náter)
  • v prípade požiadavky je povrchová úprava podľa individuálnej dohody
  • drevené konštrukcie povrchovo upravujeme podľa požiadavky zákazníka (brúsenie, impregnácia, náter.)


  Galéria - prístreškY KOVOVÉ

  GALÉRIA - PRÍSTREŠKY KU VCHODOM

  GALÉRIA - PRÍSTREŠKY NA BALKÓNY

POLYKARBONÁT S UV FILTROM:

 • Panely sú určené k vytvoreniu vnútorných aj vonkajších stavebných priečok, hlavne k zastrešovaniu veránd, altánkov, prístreškov, terás, skleníkov, zimných záhrad, svetlíkov, obloženie stien apod.
 • Polykarbónové panely sú ľahko použiteľné, vyznačujú sa vysokou odolnosťou proti pôsobeniu rady chemických látok a atmosférických vplyvov. Okrem toho sa tieto panely vyznačujú vysokou priepustnosťou svetla, sú priehľadné a majú dobré termické a mechanické parametre.
Vlastnosti:
 • vysoký stupeň priehľadnosti a priepustnosti svetla
 • odolné proti pôsobeniu UV žiarenia
 • vysoká odolnosť voči chemikáliám
 • vysoká požiarna odolnosť
 • veľmi dobré mechanické vlastnosti
 • teplota používania panelu od -40 C do +65 C
 • odolnosť proti krúpom panely sú odolné krúpom o priemere do 20 mm padajúcich rýchlosťou 10m/s


Farby panelov
 • panely priehľadné bezfarebné
 • panely priehľadné (mliečna, opal, bronz, hnedá, alebo modrá)


Inštalácia
 • Montáž polykarbonatových panelov musí byť vykonaná podľa stanovených etáp.
 • Panely montujeme stranou chránenou proti UV žiareniu nahor.
 • Panely musia byť ku konštrukcii pevne uchytené pomocou skrutiek, prispôsobených k podkladu (drevo, kov, apod.).
 • Skrutky musia byť zaistené tesnením zaručujúcim vodotesnosť.
 • Montáž panela môže byť realizovaná na strešných alebo nástenných konštrukciách (drevených alebo oceľových ) pomocou zvolenej metódy systémového upevnenia.
Rezanie, vŕtanie
 • Rezanie - panely môžu byť krátené pomocou bežných nožníc alebo pílami s plochým ostrím.
 • Vŕtanie - s ohľadom na rozťažnosť materiálu vplyvom tepla je dobré navŕtať otvory o 3 - 4 mm väčšie, než sú priemery skrutiek, alebo použiť špeciálne samorezné skrutky.


Sklon strechy
 • Strešné panely môžu byť používané s minimálnym sklonom 5 stupňov, pri sklone 10 stupňov už dochádza k samočisteniu. Z tohto dôvodu odporúčame použitie vyššieho sklonu.
 • Polykarbonatové panely musia byť upevňované na priebežných podperách, položených kolmo k drážke panelov. Podpery musia byť hladké a zbavené nežiaducich predmetov, ktoré by mohli panely poškodiť, ide napríklad o trčiace klince, kovové drôty a pod., prípadne na pozdĺžne kovové konštrukcie s obdŕžaním správnej vzdialenosti v závislosti od hrúbky panelov.


Čistenie
 • Pre udržanie optimálneho prieniku svetla je nutné plochu panelu po nejakej dobe vyčistiť s použitím jemného mydlového roztoku a vody. Dbajte zvlášť na opatrnosť, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu panelu znečistenou handričkou (napríklad pieskom, kovovými pilinami a podobne). Mohlo by dôjsť k poškodeniu UV vrstvy. Povrchy panelov môžeme čistiť maliarskym štetcom alebo premyť tlakom vody.